Privaatsuspoliitika

(VIEW PRIVACY NOTICE REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING IN CALL CENTER)

MoodMedia Corporation on Delaware Corporation koos selle tütarettevõtete ja partnerettevõtetega üle maailma (kollektiivselt, „Mood”; edaspidi ka „meie”). Moodi tütarettevõtjad ja partnerevõtted on loetletud selle privaatsuspoliitika jaotises „Moodi üksused”. See privaatsuspoliitika kirjeldab Moodi põhimõtteid, mis puudutavad teie isikuteabe kogumist, kasutamist ja avalikustamist, mida me kogume, kui kasutate meie veebisaiti (www.moodmedia.com), sh meie ajaveebi, kliendiportaali ja muid klienditeenindust ning kliendi arveldus – ja maksesüsteeme, veebirakendusi ja muid veebiatribuute (kollektiivselt, „saidid”). Saite kasutades nõustute meie privaatsuspõhimõtetega ja meie teenusetingimustega. Kui te ei nõustu selle privaatsuspoliitikaga ja meie teenusetingimustega, ärge kasutage meie saite..

Anonüümse teabe automaatne kogumine

Kui külastate Moodi saite, nagu ka siis, kui külastate enamikku muid veebisaite, kogutakse automaatselt teatud anonüümset teave teie külastuse kohta, mis võib sisaldada teavet kasutatava brauseri tüübi, serveri nime ja IP-aadressi kohta, mille kaudu pääsete Internetti, saitide külastusaega ja -kuupäeva, milliseid lehekülgi te saidil külastate ning millistelt aadressidelt te otse saidile lingitud olite. See teave ei ole isiklikult identifitseeritav.

Isikuandmed

Nagu selles poliitikas kirjeldatud, loeme „isikuandmeteks” teavet, mis puudutab teid individuaalselt ja lubab kellelgi teiega ühendust võtta, näiteks teie nimi, aadress, telefoni- või faksinumber, e-posti aadress või muu teie esitatud teave, mille abil on võimalik teid tuvastada. Mood on pühendunud teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmisele.

Teabe kasutamine
Mood võib kasutada oma saitide kaudu kogutud isikuandmeid järgmistel põhjustel:

 • Aidata kindlaks teha ja kontrollida kasutajate identiteeti;
 • Kasutajate kontode avamine, haldamine ja hooldamine;
 • Tehingute töötlemine, teenindamine või sooritamine ja nendega seotud sõnumite saatmine;
 • Teenuste osutamine ja kasutajate toetamine;
 • Saitide täiustamine, sealhulgas nende kohandamine kasutajate eelistustega;
 • Kasutajatele toote – või teenusevärskendusi pakkumine, reklaamteadete ja pakkumiste saatmine ja muu Moodi ja ta partnerfirmadesid puudutava info jagamine;
 • Kasutajate küsimustele, päringutele, kommentaaridele ja juhistele vastamine;
 • Süsteemid turvalisuse ja töökindluse tagamine;
 • Mõneks muuks eesmärgiks, milleks kasutaja on nõusoleku andnud.

Mood kasutab oma serverite poolt automaatselt kogutud anonüümset sirvimisteavet, et saite hallata ja täiustada. Mood võib kasutada ka anonüümset teavet, et pakkuda teavet saitide kohta potentsiaalsetele äripartneritele, reklaamijatele ja teistele firmadele. Selliste koondandmete põhjal ei ole võimalik ühtegi inimest tuvastada.

Mood võib kasutada kolmanda osapoole analüüsiteenuseid, nagu näiteks Google Analytics ja Adobe, et küpsiseid ja muude tehnoloogiate abil koguda teavet saitide kasutamise kohta. Need kolmanda osapoole teenused võivad pakkuda teile teavet selle kohta, kuidas nad teavet koguvad ja kasutavad.

Infokogumine

Mood ei kogu teie isikuandmeid saitide kaudu, kui te just neid ise ei sisesta. Kui te ei soovi, et Mood saaks teie kohta personaalset teavet, siis ärge sisestage oma andmeid.

Võite saite külastada ja sirvida enda isikuteavet paljuastamata. Võite ka jagada järgmisi isikuandmeid, mille hulka kuuluvad muuseas:

 • Põhiinfo”, sealhulgas teie nimi, teie tööandja ja tiitel;
 • Kontaktinfo”, sealhulgas teie meiliaadress, postiaadress ja telefoninumber;
 • Tehniline info”, sealhulgas teie IP-aadress ja teave meie saitide kasutamise kohta (nt külastatud saidilehed, sisu, mida te vaatasite, alla laadisite või sisestasite, ning kõik meilt teile saadetud elektrooniline suhtlus;
 • Arveldusinfo”, sh tehingu liik, tehingusumma, makse, tarne – ja arveldusinfo ning ostetud kaupade või teenuste olemus, kogus ja hind; üksikisikud või üksused, kellega te suhtlete või tehinguid teete; tingimusel et Mood ei hoia ega jaga teie krediitkaardi teavet; ja
 • Muu info”, sealhulgas huvialad, kordumatu individuaalne parool ja muu teave, mida te meile esitate.

Mood võib koguda isikuandmeid teie kohta oma saitide kaudu, kasutades selleks järgmisi meetodeid:

 • Registreerimisvormid – kui teile pakutakse võimalust sisestada reklaamikood, hakata saitide registreeritud kasutajaks või lubada selle või mõne muu veebisaidi kaudu Moodi teavet vastu võtta, peate selle täitma saidi registreerimisvormi. See vorm nõuab teatud isikuandmetega seotud teabe esitamist, sh põhiinfot, kontaktinfot ja muud infot.
 • Tehingud ja tegevused – kui te hakkate registreeritud kasutajaks või kui sooritate tehingud läbi saitide, kogub Mood teavet tehingute kohta, millega te seotud olete, ja teie muud tegevust saidil. See teave võib hõlmata tehnilist infot ja arveldusinfot.
 • E-post ja muud vabatahtlikud sideteenused – võite valida, kas suhelda Moodiga meili teel, meie saitide kaudu, telefoni teel, kirjalikult või muul viisil. Mood kogub teavet nende suhtluste kohta ja selline teave võib isikuandmeid sisaldada.

Lisaks kasutajate jagatud teabele võime saada ka teatud teavet kolmandatelt isikutelt ning me võime seda teavet koos muu kogutud teabega salvestada.

Privaatsuse kaitse vastavus

Mood, kaasa arvatud USA-põhised tütarettevõtjad vastavad EL’i-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõudmistele, vastavalt USA Kaubandusministeeriumi nõuetele, mis sätestab Euroopa Liidust (edaspidi „EL”) ja Euroopa Majanduspiirkonnast (edaspidi „EMP”) üle kantud isikuandmete kogumist, kasutamist ja säilitamist Ameerika Ühendriikides. Mood on sertifitseerinud Kaubandusministeeriumile, et ta järgib andmekaitseraamistiku põhimõtteid. Kui selles privaatsuspoliitikas ja andmekaitseraamistiku reeglites on vastukäivusi, jäävad kehtima andmekaitseraamistiku põhimõtteid. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta lisateabe lugemiseks ja meie sertifitseerimise kontrollimiseks külastage veebisaiti: https://www.privacyshield.gov/.

Vastavalt andmekaitseraamistiku põhimõtetele kohustub Mood lahendama kaebuseid teie isikuandmete kogumise või kasutamise kohta. ELi ja EMP isikud, kellel on päringuid või kaebusi meie privaatsuspoliitika kohta, peaksid alustuseks meiega kontakteeruma:

privacyshield@moodmedia.com

Mood on veel võtnud kohustuse edastada lahendamata andmekaitseraamistikuga seotud kaebusted rahvusvahelisele vaidluste lahendamise keskusele, Ameerika Vahekohtu Assotsiatsioonile (ICDR/AAA), alternatiivsele vaidluste lahendamise pakkujale, mis asub Ameerika Ühendriikides. Kui te ei saa oma kaebusele õigeaegselt vastust või kui me ei ole teie kaebust lahendanud, võtke ühendust ICDR/AAA-ga või külastage ICDR/AAA-d aadressil http://go.adr.org/privacyshield.html et saada lisateavet või et kaebust esitada . ICDR/AAA teenused on teile tasuta. Viimase abinõuna ja teatud tingimustel võib teil olla võimalik nõuda siduv vahekohtumenetlus kaebuste puhul, mis puudutavad eraelu puutumatuse kaitset, mida ei lahenda ühegi teise andmekaitseraamistiku osa. Lisateave https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introductionlehelt.

Mood kohustub tegema koostööd ELi andmekaitseasutuste poolt kehtestatud komisjoniga ning täitma komisjoni esitatud nõudeid seoses inimressursside andmetega, mis on EL-ist töösuhte raames üle kantud.

Mood töötleb isikuandmeid vastavalt andmekaitseraamistikule, või edastab need kolmandale osapoolele, mis tema nimel tegutseb. Mood tagab isikuandmete ülekandmise puhul Euroopa Liidust ja EMPst andmekaitseraamistiku reeglitele vastavuse, sealhulgas järgides ka edasisaatmisel rakendatava vastavuse põhimõtet. Eelkõige vastutab Mood andmekaitseraamistiku alusel ka selle eest, kui kolmanda osapoole esindajad, kes on kohustatud meie nimel isikuandmeid töötlema, teevad seda viisil, mis ei ole kooskõlas andmekaitseraamistiku põhimõtetega, välja arvatud juhul, kui Mood tõestab, et ta ei vastuta kahju tekitamise eest.

Isikuandmete puhul, mis on vastu võetud või üle kantud vastavalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield reeglitele, rakendub Moodi suhtes USA föderaalse kaubanduskomisjoni õiguskaitsevolitused. Teatavates olukordades võidakse Moodilt nõuda isikuandmete avalikustamist, vastusena riigi ametiasutuste õiguspärastele nõudmistele, sealhulgas riiklikke julgeoleku või õiguskaitsealaste nõuete tagamiseks.

Teabe avalikustamine

Mood on globaalne ettevõte, mis eksisteerib paljudes riikides. Mood nõuab, et kõik esindused järgiksid andmekaitsenõudeid, mis on kooskõlas ELi ja EMP seadustega.

Teie isikuandmeid võidakse jagada Moodi kontorite vahel või vajaduse korral kolmandate osapooltega (sealhulgas, kuid mitte üksnes alltöövõtjate, advokaatide ja raamatupidajatega). Kui olete Pandora Business Subscriber/klient, võib Mood jagada teie isikuandmeid ka Pandoraga. Lisaks võib Mood avaldada isikuandmed teie kohta seoses juriidiliste nõuetega, näiteks vastavalt kohtuorderile, valitsuse nõudele või uurimisele või veel mõnel seadusega sätestatud viisil. Mood võib jagada teie teavet, et kaitsta meie intellektuaalset omandit, vältida füüsilist kahju isikutele või varale, vältida pettust ning toetada auditi, koostöö ja ettevõtte juhtimise funktsioone. Lõpetuseks, kui Moodi äri areneb, võime me müüa või osta ettevõtte varasid ning sellistes tehingutes võib klienditeave olla üks ülekantud ärivaradest. Kui Mood või kõik selle varad on omandatud, võib klienditeave olla üks ülekantud varadest. Mood võib kasutada kolmandaid ettevõtteid, et aidata saite hallata või muid ettevõtte tegevust toetada, ning need kolmandad ettevõtted võivad sel näha teie insikuandmeid. Mood järgib alati kehtivaid andmekaitseseadusi ja võtab kasutusele ettevaatusabinõud, et tagada teie isikuandmete turvalisus.

Mood ei jaga isikuandmeid kolmandatel osapooltega, et need saaksid seda otseturunduseks kasutada.

Turvalisus

Mood rakendab füüsilisi, elektroonilisi ja menetluslikke kaitsemeetmeid, et aidata saitidel isikuandmeid kaitsta. Kui saitidel tehinguid pakutakse, edastatakse tehinguteavet moodmedia.com lehele ja lehelt krüptitud kujul, kasutades selleks transpordikihi turbeprotokolli (TLS-i), et kaitsta teavet pealtkuulamise eest. Mood lubab juurdepääsu teie isikuandmetele vaid nendele volitatud isikutele, kellel on seaduslik luba seda infot teada, et teile tooteid ja teenuseid pakkuda, ning nendele isikutele, kellele olete andnud õiguse sellisele teabele juurde pääseda. Pidage siiski meeles, et interneti kaudu saadetavaid meilisõnumeid või muid edastusi ei saa täielikult kaitsta volitamata pealtkuulamise eest.

Teie õigused, mis puudutavad teie isikuandmeid

Vastavalt andmekaitseseadustele ja muude kehtivatele seadustele anname teile taotluse korral koopia teie salvestatud isikuandmetest. Anname teile võimaluse kõiki vigu parandada ning piirata ligipääsu teie andmete kasutamisele kuni oma isikuandmete kustutamiseni välja („õigus unustada”), mis on kooskõlas selle poliitikaga. Kõikide isikuandmete läbivaatamise, muutmise või kustutamise taotlused tuleks adresseerida kasutajale optout@moodmedia.com.

Kui te ei ole oma isikuandmete kasutamise vastu (kas sellise teabe kogumise ajal või pärast seda aega), võib Mood aeg-ajalt saata teile sõnumeid või teateid uuendustest lehel moodmedia.com, selle partneretevõtete või nende kampaaniate ja muude tegevuste kohta. Kui te ei soovi saada Moodi ja selle partneretevõtete kohta rohkem kui tehinguga seotud/turvalisusega seotud teateid, võite alati loobuda, kui klõpsate teatise allosas linki „Unsubscribe/Tühista tellimus” või saadate taotluse, mis sisaldab teie soovi kasutajale optout@moodmedia.com.

Me ei keela teil esitada kaebusi Moodi tavade kohta seadusasutustele ja järelevalveasutustele. Kui välja arvata käesolevas poliitikas kirjeldatud viisid, ei kasuta me teie andmeid ei automaatsete otsuste langetamiseks ega profileerimiseks.

California privaatsusõigused. California tsiviilseadustiku jaotis 1798.83 lubab kasutajatel, kes on California elanikud, taotleda ja meilt kord aastas tasuta saad nende kolmandate osapoolte nimekiri, kellele me isikuandmed avalikustasime (kui see on olemas) nende kolmandate isikute otseturunduse eesmärgil eelmisel kalendriaastal ning neile avaldatud andmete kategooriad. Taotluse esitamiseks võtke meiega ühendust aadressil optout@moodmedia.com.

Isikuandmete säilitamine

Kui tühistate oma nõusoleku või kui see pole meilt enam nõutav, kustutame teie isikuandmed. Me võime siiski säilitada teie isikuandmeid (i) täiendava aja jooksul, kui see on vajalik, et kinnitada või kaitsta juriidilisi nõudeid lisasäilitusperioodi jooksul, või (ii) selle tõttu, et selle kustutamine nõuab meie automaatsete varusüsteemide üle kirjutamist.

Laste privaatsus

Saidid on suunatud ja ette nähtud kasutamiseks kolmeteistkümne (13) aastastele või vanematele isikutele. Mood ei kiida heaks ega loo ega säilita kontosid ega liikmestaatuseid kasutajatel, keda Mood peab alla kolmeteistkümne (13) aasta vanusteks lasteks. Mood ei kogu ega nõua teadlikult isikuandmeid alla kolmeteistkümne (13) aasta vanuste laste kohta. Kui Mood siiski avastab, et ta on saanud isikuandmeid isikult, kes väidab, et ta on 13+, aga Mood on mingil muul põhjusel veendunud, et ta on alla kolmeteistkümne (13) aasta vanune, kustutab Mood sellise teabe oma süsteemidest. Lisaks võib lapse vanem või seaduslik eestkostja nõuda, et lapse andmed parandataks või kustutataks Moodi failidest, võttes ühendust Moodiga aadressil optout@moodmedia.com.

„Küpsised” ja reklaamijad

Saitide serverid või firmade saitide serverid, mida kasutatakse saitide käitamiseks, võivad teie arvutisse paigutada küpsise, et saaksite kasutada saite ja isikupärastada oma külastust.

„Küpsis” on väike andmeplokk, mille veebiserver võib teie arvutisse saata ja mida teie veebibrauser võib teie arvuti kõvakettal talletada. Küpsised võimaldavad Moodil tuvastada teie arvutit, kui viibite oma saitidel ja aidata teie võrgukogemust personaliseerida ning mugavamaks muuta. Küpsised on kasulikud ka kasutajate tõhusamaks sisselogimiseks, tehingute ajaloo jälgimiseks ja külastuste vahelise teabe säilitamiseks. Küpsistest kogutud teavet võib kasutada ka saitide funktsionaalsuse parandamiseks.

Teised sisupakkujad ja/või reklaamijad, kes võivad teie saidile ilmuda, võivad samuti küpsiseid kasutada, mida meie saidid ei kasuta. Sellised reklaamid või sisu võivad sisaldada küpsiseid, mis aitavad jälgida ja võtta sihikule saitide kasutajate huvisid, et esitada „isikupärastatud” reklaame või muid sõnumeid, mis kasutajat huvitada võiksid. Mood ei vastuta selliste küpsiste eest.

Võime kasutada ka muid tehnoloogiaid, näiteks „veebimajakaid” (veebilehtede piltidele kinnitatud väikeseid andmepakid), pikslit ja silte, et jälgida külastajate kasutus ja liiklusmustreid ning HTML-meilisõnumeid, et kindlaks teha, kas kasutajad on meilisõnumid avanud või klõpsanud meilisõnumites sisalduvaid linke.

Enamikul veebibrauserirakendustest (nt Microsoft Internet Explorer, Firefox ja Google Chrome) pakuvad funktsioone, mis teavitavad teid küpsise saamisest või küpsiste saatmisest. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate keelamiseks võite kasutada brauseri sätteid. Kui keelate küpsised, ei pruugi te saitide saitide teatud isikupärastatud funktsioone kasutada saada.

Välised lingid

Saidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, sh reklaamijate või teiste sisupakkujate lehtedele, kes pakuvad allalaaditavaid faile. Kõik lingid on mõeldud ainult kasutajale huvi pakkumiseks; Mood eemaldab lingitud osapoole kirjaliku taotluse korral kõik tolle osapoole lingid oma saitidelt. Pidage meeles, et Mood ei vastuta teiste veebisaitide sisu ega privaatsuspoliitika eest. Saidil lingitud hüperlinkidega veebisaidid võivad kasutada omiküpsiseid (vt jaotist „Küpsised”). Mood soovitab teil lugeda teiste veebisaitide privaatsuspoliitikat enne, kui nendega isikuandmeid jagate.

Privaatsuspoliitika muudatused

Mood jätab endale õiguse privaatsuspoliitikat igal ajal muuta või täiendada. Kui selle poliitika tingimused on muutunud, postitab Mood teatise oma saitide avalehele koos lingiga uuele privaatsuspoliitikale.

Moodi üksused

Seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse järgmiste Moodi üksustesuhtes:

Entity NameTerritory of Organization
AEI Collingham Holdings Co. Ltd.Cayman Islands
AEI Holding Inc.Cayman Islands
Alpe France SARLFrance
Antane Investments SàrlLuxembourg
Convergence, LLCU.S.A. (Florida)
DMX Holdings, LLCU.S.A. (Delaware)
DMX Music Canada Inc.Canada (Yukon Territory)
DMX Music Do Brasil LTDABrazil
DMX Music Satellite Services LtdUK
DMX Music UK LtdUK
DMX Residential Holdings, LLCU.S.A. (Texas)
DMX Residential, LLCU.S.A. (Texas)
DMX, LLCU.S.A. (Texas)
IMS Instore Marketing Service GmbHGermany
Instore Márketing Solutions, SAUSpain
Lifestyle TV SRLArgentina
Mediasound SASFrance
Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.China
Mood Media A/SDenmark
Mood Media ABSweden
Mood Media Australia Pty LimitedAustralia
Mood Media Belgium Luxemburg BVThe Netherlands
Mood Media Belgium SABelgium
Mood Media Borrower, LLCU.S.A. (Delaware)
Mood Media Co-Issuer, Inc.U.S.A. (Delaware)
Mood Media Comercial SRLRomania
Mood Media CorporationU.S.A. (Delaware)
Mood Media Eastern Europe BVThe Netherlands
Mood Media Entertainment International LimitedUK
Mood Media Europe BVThe Netherlands
Mood Media Finland OYFinland
Mood Media Germanics BVThe Netherlands
Mood Media GmbHAustria
Mood Media GmbHGermany
Mood Media Group CZ sroCzech Republic
Mood Media Group SALuxembourg
Mood Media Holdings GmbHGermany
Mood Media Holdings, LLCU.S.A. (Delaware)
Mood Media Hungary KFTHungary
Mood Media International SASFrance
Mood Media Ireland LimitedIreland
Mood Media LtdUK
Mood Media Netherlands BVThe Netherlands
Mood Media North America Holdings Corp.U.S.A. (Delaware)
Mood Media North America, LLCU.S.A. (Delaware)
Mood Media Romania SRLRomania
Mood Media Russia LLCRussia
Mood Media SASFrance
Mood Media UK Holdings LimitedUK
Mood Polska Sp.  Z.o.o.Poland
Mood US Acquisition1, LLCU.S.A. (Delaware)
Music System Diffusion SARLFrance
Muzak Belgium sprlBelgium
Muzak Capital, LLCU.S.A. (Delaware)
Muzak Holdings LLCU.S.A. (Delaware)
Muzak LLCU.S.A. (Delaware)
New Audio Visual Solutions and Applications LtdGreece
Primomedias SARLFrance
Rediffusion Music France SARLFrance
ServiceNET Exp, LLCU.S.A. (Florida)
Société Production Artistes Nouveaux et Animation Nouvelle SARLFrance
Tabata Music SASFrance
Technomedia NY, LLCU.S.A. (Florida)
Technomedia Solutions, LLCU.S.A. (Florida)

Kasutajatega kontakteerumine

Kui teil on küsimusi selle privaatsuspoliitika, Moodi isikukaitsetavade või Moodi kohta, pöörduge Mood Media poole aadressil 2100 S IH 35, Suite 200, Austin, Texas 78704, e-post optout@moodmedia.com või privacyshield@moodmedia.com või helistage +1 800 345 5000.

Autoriõigus © 2018 Mood Media Corporation. Kõik registreeritud kaubamärgid. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastavalt kirjandus – ja kunstiomandi õigusi ja muid samalaadseid õigusi reguleerivatele õigusaktidele on täielikult või osaliselt keelatud saitidel elementide reprodutseerimine või kopeerimine.

Kõik siinsed kaubamärgid on registreeritud kaubamärgid. Kuigi Mood on püüdnud tagada saitidel kirjutatud teabe täpsuse, ei anna Mood ei ühtegi garantiid mingeid lubadusi, mis on seotud mis tahes teabe või materjalide täpsuse, õigeaegsuse või täielikkusega, ning Mood keeldub kõigest vastutusest tehniliste ebatäpsuste või muude vigade eest. Mood keeldub vastutamast kõikide probleemide puhul, mis on seotud saitide või sideliinide tõrgetega.